Výroční zpráva 2017

Zákazník: Národní divadlo
Služby: Grafický design / Sazba

Ve výroční zprávě Národního divadla za rok 2017 jsme chtěli nejen zmapovat rok 2017, ale u příležitosti 150. výročí položení základních kamenů ND vzdát alespoň malý hold osobnostem, které během desítek let vtiskly svým uměním Národnímu divadlu pečeť naší skutečně první scény. Bardům Národního divadla.

Vzhledem k tématu a okolnostem vzniku jsme výroční zprávu pojali v maličko slavnostnějším duchu. Se zlatou kapličkou se přirozeně pojí hojné využití zlaté barvy, s oslavou výročí pak obálka s reliéfní ražbou a výsekem. Za pomoc s hledáním fotek bardů děkujeme Josefině Panenkové z Archivu ND.