Výroční zpráva 2017

Zákazník: Ridera Stavební
Služby: Grafický design / Sazba / Tisk

Ridera Stavební je rychle se rozvíjející stavební společnost. Grafická podoba propagačních materiálů pro rok 2018 přináší přímky, ostré úhly a výrazný prostor pro referenční fotografie. Vše v diagonále vycházející ze zkosení loga společnosti.

Grafické řešení se aplikovalo na Výroční zprávu 2017, prezentační brožuru, nabídkové listy, roll-upy a na tištěnou i elektronickou náborovou inzerci. Barevnost respektuje barevný koncept holdingu Ridera.