Logotypy

Zákazník: Různí zákazníci
Služby: Logotyp / Vizuální styl
Spolupráce: Otakar Dušek / Jakub Samek

Starořecké slovo logos znamená „příběh“, „význam“ nebo také „smysl“. My vnímáme logo jako výrazovou zkratku, která grafickou formou informuje okolí o tom, čím jeho nositel je, jak se vnímá a jak by chtěl, aby jej vnímalo okolí.

Snažíme se, aby námi navržená loga byla snadno identifikovatelná, nadčasová a dobře aplikovatelná. Navrhujeme loga pro korporátní klientelu, instituce, sportovní a kulturní subjekty, pro události a akce.