Katalog Okouzlující Sardinie

Zákazník: Sardegna Travel
Služby: Grafický design / Sazba / Tisk

Sardinie, druhý největší italský ostrov, je plným právem nazývána Karibikem Středomoří. Luxusní katalog, který jsme pro společnost Sardegna Travel připravili, se kromě nabídky ubytování a služeb snaží přiblížit historii tohoto nádherného ostrova, jeho tradice, gastronomii a lidové umění.

Inspirací pro design dvoujazyčného katalogu nám byl ústřižek typické sardské tkaniny. Pro účely katalogu jsme její barevnost přizpůsobili. Luxusní dojem podtrhuje respektování volného prostoru a nadstandardní formát 240 × 320 mm.