Kampaně knihovna

Zákazník: Goethe-Institut
Služby: Koncept / Grafický design / Sazba / Tisk
Spolupráce: Miroslav Klíma (copywriting)

Goethe-Institut je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Záběr aktivit je poměrně široký a zahrnuje vzdělávací programy a semináře, besedy na aktuální společenská témata a kulturní programy.

Goethe-Institut disponuje i rozsáhlou knihovnou tištěných a digitálních medií. Pro pražské zastoupení Institutu připravujeme marketingové materiály a kampaně.